• Nederlands
  • Engels

SMART requirements

Het begrip SMART is samengesteld uit de eerste letters van de woorden Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgeboden. SMART is een veel gebruikt hulpmiddel om te bepalen of requirements goed zijn geschreven. Maar wat betekent dit nu voor requirements?

Specifiek

Een requirement is in voldoende mate specifiek als de behoefte concreet genoeg is verwoord om een passende oplossing te bepalen.

Meetbaar

Een requirement is meetbaar als je met een meting kunt aantonen dat het requirement is gerealiseerd.

Acceptabel

Een requirement of een set requirements zijn qua vorm en stijl acceptabel als aan de kwaliteitseisen is voldaan.

Boek begin bij het eind

Een requirement is qua inhoud acceptabel als door de opdrachtgever (en de opdrachtnemer) is vastgesteld dat het requirement een juiste verwoording is van de behoefte én dat de beoogde oplossingen binnen de gestelde beperkingen in voldoende mate de behoeften invullen.

Realistisch

Een requirement is realistisch als het kan worden ingevuld met maakbare en haalbare oplossingen.

Tijdgebonden

Een requirement is tijdgebonden als is aangegeven wanneer het requirement moet zijn gerealiseerd of zal worden gerealiseerd.

Hoe schrijf je SMART requirements?

Synergio heeft een handig boekje geschreven, genaamd "Begin bij het eind met SMART requirements", met daarin een set praktische richtlijnen voor het schrijven van requirements. Dit is een handig hulpmiddel om kwalitatief goede requirements te schrijven. Je kunt de richtlijnen ook gebruiken om de kwaliteit van requirements vast te stellen. Zijn ze bijvoorbeeld geschikt om te gebruiken in het testproces. En zo niet, op welke aspecten kunnen ze beter?

Wil jij weten hoe je SMART requirements schrijft, bestel dan het boekje van Synergio “Begin bij het eind met SMART requirements”.

  Bestel  


Wil je meer informatie ontvangen of gebruik maken van onze gelijknamige training? Neem dan contact op met Synergio via info@synergio.nl of bel Edwin Schumacher op +31 6 5539 2010.