• Nederlands
  • Engels

Hergebruik van requirements

Requirements geven richting aan het product ontwikkel-proces en daarmee vormen ze een belangrijk fundament voor een verandering en/of verbetering.

Steeds beter worden in het werken met requirements levert een bijdrage aan het sneller en beter (productiviteit) opleveren van producten, zoals applicaties

BA Groeimodel

Aanpak voor hergebruik van requirements
Er bestaat een verschil tussen “gebruik” en “hergebruik” van requirements. Dit lijkt een futiele discussie, maar er bestaat tussen beide begrippen een essentieel verschil.

Gedurende het maken en gebruiken van een oplossing ‘gebruiken’ we in de diverse stappen van het product ontwikkelproces de requirements. We noemen dit ‘gebruiken’ omdat elke processtap bijdraagt aan het bereiken van één en hetzelfde doel: het realiseren en onderhouden van een passende oplossing voor een behoefte.

‘Hergebruik’ van requirements vindt plaats als requirements, die zijn opgesteld voor een bepaalde behoefte of oplossing, ook voor een andere behoefte of oplossing toepasbaar zijn. Bij ‘hergebruik’ van requirements is er dus sprake een ander doel: het sneller en efficiënter opstellen van een collectie requirements als verwoording van de behoefte.

Lees het het artikel "Hergebruik van requirements" wat een praktsiche strategie is voor het bepalen welke requirements herbruikbaar zijn.

Sturen op Business Value

Het optimaliseren van en sturen op Business Value bepaalt in grote mate het succes van een ICT-project. Een belangrijke taak voor de business analist en project manager is het zichtbaar en hanteerbaar maken van deze waarde gedurende het gehele project. In dit artikel behandelen we de zes stappen over “Challenging Business Value”.

Succesvoller Scrummen

Hoe maak je een goede Product Vision in de geest van de Scrum aanpak: “In samenwerking met de opdrachtgever”? Zie artikel Succesvoller scrummen met goede product vision

Vormgeven aan innovatie

Innovatie, iets nieuws bedenken en daar heel succesvol mee worden. Eén van de vele betekenissen die aan innovatie gegeven wordt. Maar innovatie is ook iets bestaands aanpassen waardoor het veel makkelijker te gebruiken is. Innovatie is niet alleen gericht op technologie Zie artikel "Vormgeven aan innovatie, van idee tot succesvol product"

Het Ambitiestatement

Natuurlijk heeft ook jouw organisatie ambitie! Maar behaal je ook de resultaten die je wilt behalen? Synergio weet hoe je alle mensen meekrijgt en ambities zo formuleert, dat de organisatie aantoonbaar op koers blijft en van de investering een succes maakt. Zie het artikel "Het Ambitiestatement"

Propositieontwikkeling

De meeste bedrijven hebben geen gebrek aan ideeën. Wél ontbreekt het vaak aan een gestructureerde manier om deze uit te werken in een klantgerichte propositie die realiseerbaar is. Het stappenplan voor propositieontwikkeling van Synergio helpt je hierbij

Coaching - toegevoegde waarde

Trainingen zijn een adequate manier om snel nieuwe vaardigheden op te doen. Je kunt het toepassen van deze vaardigheden met een factor 2 versnellen door middel van coaching-on-the-job.

Programmamanagement

Als je iets doet, doe het dan doelgericht en efficiënt. En het liefst in één keer goed.  Programma- management helpt om effectief leiding te geven aan doelgerichte verandering. En de aanpak zal je niet verbazen: die sluit naadloos aan bij het paradigma ‘begin bij het eind’. Start dus ook je programma met SMART requirements.

Overige artikelen

Andere artikelen die door Synergio zijn gepubliceerd