• Nederlands
  • Engels

Groot Innovatie Modellenboek

Wie niet innoveert zal op de lange termijn niet kunnen overleven. Het inbedden en organiseren van het innovatieproces blijkt in de praktijk voor veel organisaties lastig. Het Groot Innovatie Modellenboek biedt 35 praktische modellen om het innovatieproces handen en voeten te geven. En één van deze modellen is het requirementsmodel van Synergio!

Het Groot Innovatie Modellenboek geeft antwoord op vragen als: hoe richt ik het innovatieproces in? Welke strategie moet ik volgen? Hoe kom ik erachter wat mijn klanten willen? Welke business modellen kan ik ontwikkelen? Hoe kan ik partnerships vormen? Elk model wordt beschreven aan de hand van een vaste opzet: wat houdt het model in? Hoe is het ontstaan? Hoe werkt het in de praktijk? En waarvoor werkt het wel en niet?

GIM Boek

Het Requirementsmodel van Synergio

Door vanaf de start systematisch en goed gedoseerd met “requirements” te werken, ben je in staat om gedurende het gehele innovatieproces de verwachtingen over het eindresultaat op elk moment glashelder te communiceren én veel effectiever te werken. Één van de belangrijkste uitdagingen hierbij is niet alleen om de requirements goed op te schrijven, maar vooral ook om de juiste requirements in de juiste context met de juiste mensen te bespreken.

Het Requirementsmodel van Synergio blinkt uit in eenvoud en is tegelijkertijd een krachtig instrument bij innovatie. Het heeft zich al in veel projecten bewezen.

Bekijk van het Groot Innovatie Modellenboek de inhoudsopgave en Het Requirementsmodel van Synergio.

Wil je meer weten over het requirementsmodel van Synergio, neem dan contact op met Synergio via email info@synergio.nl of telefonisch via 085 273 5185.