• Nederlands
  • Engels

Synergio partners

Productpartners

Producten die het werken met requirements verbeteren, versnellen en je in staat stellen om als team betere resultaten op te leveren. Synergio is distributeur in Europa voor TopTeam van TechnoSolutions, Cockpit van Cognition en VisibleThread van VisibleThread.

Netwerkpartners

Synergio is lid van People Creating Value, een netwerkorganisatie voor integrale productontwikkeling met een zeer uitgebreid competentie werkveld, bestaande uit ruim 80 specialisten.

Partners

Daarnaast is Synergio lid van LifetecZONe, In2LifeSciences en MedtechPartners, netwerkorganisaties van bedrijven in life sciences en de gezondheidszorg in Europa.

Kennispartners

Het International Institute on Business Analysis (IIBA) en de International Council on Systems Engineering (INCOSE) zijn toonaangevende kennisorganisaties op het gebied van product ontwikkeling. Synergio is partner van beide organisaties en tevens sponsor van de dutch chapter van INCOSE.

Productpartners

Cognition

Cognition Corporation is ontwikkelaar van Cockpit, een software tool dat het Product Development Process (PDP) ondersteunt door middel van Requirements Management, Risk Management, VOC Management, Test Management, Meetings Management en "Knowledge Management".

TechnoSolutions

TechnoSolutions Corporation is in 1995 opgericht met als doel de ontwikkeling van innovatieve tools voor de software levenscyclus. Het belangrijkste product van TechnoSolutions is TopTeam. Het is een volledig geïntegreerde end-to-end oplossing voor het werken met requirements.

VisibleThread

VisibleThread is opgericht in 2008. Komende uit een IT-achtergrond constateerden zij dat slecht geschreven specificaties en requirements verantwoordelijk zijn voor zo'n 40% van verspild project budget. Het traceren van compliance-, juridische- en opleverrisico's door geautomatiseerde scans maakt het voor teams mogelijk efficiency te verhogen en hun kansen om overheids- of commerciële opdrachten te winnen aanzienlijk te vergroten.

Netwerkpartners

People Creating Value

People Creating Value bestaat uit ervaren specialisten uit verschillende disciplines in integrale product-ontwikkeling die waarde kunnen toevoegen door het genereren en implementeren van nieuwe ideeën. Integrale productontwik-keling omvat alle activiteiten die nodig zijn om van een productidee via een productportfolio naar concrete producten te komen.

LiftecZONe

LifetecZONe is een netwerk voor ondernemers die opereren in Life Sciences en Medische Technologie. Het merendeel behoort tot het MKB en is gevestigd in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland). Daarnaast staat het netwerk open voor kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en organisaties in en buiten de regio.

MedtechPartners

MedtechPartners versnelt de ontwikkeling van medisch technologische innovaties in het proces om van idee tot marktrijp product te komen. Tijdens de MedtechMeetings worden ondernemers met een specifieke ‘hulpvraag’ gericht in contact gebracht met onze partners die deze hulpvraag kunnen beantwoorden.

Kennispartners

International Council on Systems Engineering

De International Council on Systems Engineering (INCOSE) is een non-profit organisatie, opgericht voor het ontwikkelen en verspreiden van de SE principes die het realiseren van succesvolle systemen mogelijk maakt. Synergio is sponsor van de Nederlandse afdeling  van INCOSE (www.incose.nl).

International Institute of Business Analysis

Het International Institute of Business Analysis (IIBA) is een onafhankelijke non-profit organisatie op het gebied van business analyse. Het doel van IIba is om een grotere zichtbaarheid voor het vakgebied van business analyse te creëren en het werken in de richting van erkenning van de waarde van de business analist rol.
Synergio is een IIBA Endorsed Education Provider.