• Nederlands
  • Engels

Propositieontwikkeling

De meeste bedrijven hebben geen gebrek aan ideeën. Wél ontbreekt het vaak aan een gestructureerde werkwijze om deze uit te werken in een klantgerichte waarde propositie die realiseerbaar is.

Vragen die veel bedrijven hebben, zijn: Hoe pak je propositieontwikkeling op een gestructureerde manier aan? Hoe bepaal je welke propositie de beste is als er meerdere mogelijkheden zijn? Hoe vertaal je de propositie naar sales & marketing en naar het team dat de nieuwe propositie gaat realiseren? Hoe meet je of de propositie de gewenste baten oplevert?

Het propositiehuis

Het propositiehuis van Synergio (value proposition house) helpt je om gestructureerd een waarde propositie te ontwikkelen. Het doel is om elke propositie op één A4tje te kunnen beschrijven. Deze informatie kan gebruikt worden door marketing om de positionering van de propositie verder uit te werken; door sales in het kwalificatieproces om vast te stellen of de propositie past bij de problematiek van de klant; door productontwikkeling als input voor het productontwikkelproces.

Propositieontwikkeling

Door medewerkers te betrekken in het propositieontwikkelproces en de beoordeling ervan transparant te maken, zorg je dat nieuwe proposities intern worden gedragen en extern worden uitgedragen. Door uit te gaan van de behoeften van de klant borg je dat nieuwe proposities altijd klantgericht zijn.

White paper propositieontwikkeling

Wil je meer weten over het gestructureerd ontwikkelen van waarde proposities, download dan de white paper “Propositieontwikkeling” van Synergio.

  Download white paper  


Training propositieontwikkeling

Synergio biedt ook de mogelijkheid om samen met je collega’s de training “Propositieontwikkeling” te volgen. Deze training wordt in-house gegeven zodat we in kunnen gaan op de specifieke situatie in je organisatie.

Consultancy propositieontwikkeling

Heb je ideeën voor één of meer proposities die je graag gestructureerd wilt ontwikkelen, dan kan Synergio je helpen door dit samen met je te doen. Je hebt daarna een uitgewerkte propositie en je hebt het proces van propositieontwikkeling een keer helemaal doorlopen in de praktijk.

Eerst een gesprek?

Wil je eerst een afspraak of even telefonisch contact? Neem dan contact op met Edwin Schumacher op +31 (0)6 5539 2010 of via e-mail e.schumacher@synergio.nl