• Nederlands
 • Engels

SAFe trainingen

Als onderdeel van de SAFe implementatie verzorgt Synergio trainingen voor de verschillende rollen in een SAFe organisatie. Alle trainingen bieden de mogelijkheid om een certificaat te behalen, waarvoor je een examen aflegt. Synergio verzorgt de inschrijving voor het examen. Indien je slaagt ontvang je je certificaat rechtstreeks via e-mail.

De volgende trainingen worden gegeven als onderdeel van de transitie naar SAFe:

SAFe 4.0 Leading SAFe met SA certificaat

De filosofie van SAFe® is eenvoudig: leiders, managers en directeuren moeten richting geven aan de adoptie, het succes en de continue verbetering van een Lean-Agile manier van productontwikkeling. Alleen zij kunnen deze verandering duurzaam vormgeven in hun organisatie. Om hierin de leiding te nemen is het van belang dat zij als eerste deze agile manier van denken en doen adopteren, zodat ze dit beter kunnen uitdragen aan de organisatie. De training Leading SAFe is bedoeld voor:

 • Managers, Directeuren, CIOs, en VPs
 • Development, QA en ICT-Infrastructuur managers
 • Programma- en projectmanagers
 • Product- en product line managers
 • Portfolio managers, PMO, en proces managers
 • Enterprise-, System- en Solution Architecten

Leading SAFe training
 

SAFe 4.0 Scrum Master (Orientatie)

De rol van Scrum Master wordt ingevuld door een lid van SAFe® Agile Team, die een groot deel van zijn tijd besteedt aan het ondersteunen en verbeteren van het Agile Team. De Scrum Master identificeert en verwijdert belemmeringen voor het team zodat dit maximaal kan presteren. De Scum Master helpt het team beter te worden in kwaliteit, voorspelbaarheid, snelheid en productiviteit. De SAFe training Scrum Master is bedoeld voor:

 • Scrum Masters die voor het eerst deelnemen aan een Agile Release Train
 • Nieuwe Scrum Masters die aan de training "SAFe voor Teams" hebben deelgenomen
 SCM
 

SAFe 4.0 Product Manager/Product Owner met PMPO certificaat

De Product Owner is lid van het SAFe® Agile Team en verantwoordelijk voor het opstellen van User Stories en het prioriteren van de Team Backlog. De Product Owner is het enige teamlid dat ontwikkelde User Stories kan goedkeuren en als “done” mag markeren.
De Product Owner heeft een cruciale rol in het team en buiten het team. De Product Owner werkt nauw samen met de Product Manager, die verantwoordelijk is voor de Program Backlog en prioriteit van Features. De training SAFe Product Manager/Product Owner is bedoeld voor:

 • Product managers, product line managers, product owners, business owners en business analisten
 • Solution managers, portfolio managers, program managers, PMO-managers en proces managers, Enterprise-, solution- en systeem architecten
 PMPO
 

SAFe 4.0 voor Teams

Het SAFe® Agile Team (Scrum team) is een interdisciplinair team dat in staat is en geautoriseerd om meerwaarde te definiëren, ontwikkelen en testen in korte iteraties van ongeveer twee weken.

In SAFe® zijn Agile Teams geen stand-alone teams, maar maken ze deel uit van een Agile Release Train (ART) en zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het leveren van meerwaarde aan de business. Alle teams werken nauw samen en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af met als doel zo snel mogelijk de gewenste business value te leveren. De training SAFe voor Teams is bedoeld voor:

 • Alle deelnemers van een Agile Release Train die op het punt staat om te vertrekken
 SP