• Nederlands
  • Engels

TopTeam Analyst - het beste requirements management tool


TopTeam Analyst
"The best a Business Analyst can get"

 

In een recent onderzoek (2016) van Seilevel zijn 185 requirements management tools onderzocht. Op basis van reviews zijn hiervan 70 tools overgebleven.

Deze 70 tools zijn geevalueerd aan de hand van 34 MVP (Minimum Viable Product) criteria. Er zijn 22 requirements management tools overgebleven die zijn beoordeeld op nog eens 173 criteria. En TopTeam Analyst is als beste uit de bus gekomen.

TopTeam Analyst: The best a Business Analyst can get!

TopTeam Analyst hoogtepunten

  • Modellering en mock-up functionaliteiten zijn indrukwekkend
  • Sprints en releases in een Agile project zijn onder controle met behulp van burndown charts
  • Baselines en versies zijn eenvoudig te beheren
  • Review Packages zorgen voor een uitstekende ondersteuning van het review proces.
  • Test management functionaliteiten zijn zeer uitgebreid, waaronder de mogelijkheid om test cases automatisch te genereren vanuit Use Cases
  • Administratie module waarmee op zeer intuitieve wijze de requirements architectuur, traceability regels en workflow kunnen worden vastgelegd
Requirements tools evaluation
  • Process Guidance waarmee gebruikers worden begeleid in het volgen van de afgesproken werkwijze
  • Document management en document generatie functies waarmee zelf templates kunnen worden ontworpen conform huisstijl.
  • Uitstekende documentatie en support organisatie


Wil je het hele rapport lezen?

Het rapport met voor elk onderzocht requirements management tool een korte samenvatting kun je via onderstaande link downloaden.

  Download rapport  

 

Heb je interesse in een demonstratie?

Mocht je geïntereseerd zijn in een demonstratie, neem dan telefonisch contact op met Edwin Schumacher via +31 6 5539 2010 of via email: info@synergio.nl