• Nederlands
  • Engels

Training "Een Product Vision voor een Scrum project"

Heb je wel eens in een Scrum project gewerkt? Dan weet je uit eigen ervaring hoe essentieel het is dat het gehele Scrum team één en hetzelfde beeld heeft van het beoogde eindresultaat.

Daarom heeft elk Scrum project een Product Vision nodig dat dient als een kompas voor het Scrum team. Maar hoe maak je nu een Product Vision en hoe kun je deze gebruiken om een gefundeerde product backlog op te stellen en te sturen op toegevoegde waarde in de Sprint Review en Retrospective? Met requirements!

Scrum citaat

Werkwijze
In de training “Een Product Vision voor een Scrum project” leren de deelnemers hoe ze een Product Vision kunnen opstellen voor een Scrum project met behulp van requirements. De product vison dient als input voor een geprioriteerde product backlog met het oog op het leveren van toegevoegde waarde. Vaardigheden die de deelnemers leren zijn:

  • Een slimme notatie voor het vastleggen van de behoeften van de klant
  • Het maken van onderscheid tussen behoefte en oplossing
  • Het iteratief afstemmen van behoeften en oplossingen


Een inhoudelijk overzicht van de training vind je in onze brochure "Een Product Vision voor een Scurm project"

Doelgroep

Deze inspirerende training is bedoeld voor iedereen die participeert in Scrum projecten, zoals de Product Owner, de Scrum Master en het Scrum ontwikkelteam. De gemiddelde groepsgrootte per training is circa 10 (+/- 2) personen..

Praktische informatie

Je kunt je inschrijven voor één van de open inschrijving trainingen.

Als je samen met je collega’s de training wilt volgen komen we graag naar je toe en geven de training op locatie. Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor een maatwerk training stuur dan een email naar opleidingen@synergio.nl of bel ons op 085 2735185.

Referenties

"De praktijkgerichte toelichting was bijzonder waardevol, omdat dit mij mogelijkheden biedt tot een juiste dialoog" - Tiny van Hal - Havati, 5 jaar ervaring in business analyse

"De docent had zich goed voorbereid, gaf blijk van ruime ervaring met de stof en presenteert de onderwerpen op een interessante manier. Plezierige dag op een mooie locatie" - Erik Vos - Gemeente Haarlemmermeer, 2 jaar ervaring in project management

"Uitleg en discussie over het toepassen van requirements, User Stories en Use Cases voor Scrum zijn voor mij direct bruikbaar" - Jorge Moredo - Bank Mendes Gans, 15 jaar ervaring in business analyse

De training “Sprint 0: Maak en Product Vision” is een officieel goedgekeurde training door het International Institute of Business Analysis (IIBA) en geeft 8 studiepunten voor IIBA certificering.

De training is conform het standaard document Business Analysis Body Of Knowledge (BABOK), zoals door het IIBA is opgesteld.

IIBA cursus informatie

  • Course name: Working with requirements in a SCRUM project
  • Program Course Code: E52056-003
  • PD Hours/CDU: 8
  • BABOK 2.0

Cursus duur en prijs

De training duurt 1 dag en kost €495,= per persoon.