• Nederlands
  • Engels

Agile Systems Engineering voor de Industrie

Wij zijn ervan overtuigd dat projecten nog altijd veel sneller en goedkoper, betrouwbare en duurzame oplossingen kunnen realiseren. Realistische en passende oplossingen die voldoen aan de verwachtingen van klanten of deze zelfs overtreffen!

Vanuit onze passie voor excellente productontwikkeling zorgen wij ervoor dat projecten op doeltreffende wijze het vaak onzekere en complexe traject van het bedenken, ontwikkelen en in gebruik nemen van producten toch op succesvolle wijze doorlopen. Methoden als agile Systems Engineering geven op een praktische wijze richting aan het product ontwikkelproces.

Professional Services

Onze mensen
De kracht van Synergio is dat we de essentie van doordachte en bewezen principes voor excellente productontwikkeling overbrengen op mensen en zorgen voor een blijvende verandering in organisaties. Met aandacht voor de kwaliteit van werken en de ambitie en competenties van mensen. Geen éénmalige kunstjes of theoretische adviezen maar gedragen en praktische handvatten die je direct kunt toepassen en kunt doorontwikkelen.

Onze ervaren vakmensen begrijpen wat nodig is om een substantiële en duurzame verbetering te realiseren met Agile Systems Engineering. Hierbij is ervaring en een gedegen kennis van methoden en technieken belangrijk, maar hoe je het nu echt goed kan toepassen in de dagelijkse praktijk, dat maakt voor ons toch echt het verschil!

Toegevoegde waarde voor u

Hierbij helpen wij u om zelf, vanaf het begin tot het eind, te sturen op (meer)waarde. U heeft hiermee meteen een belangrijk handvat om de verbetering zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat u steeds beter in staat bent om op excellente wijze producten te ontwikkelen, met tevreden medewerkers, opdrachtgevers en klanten als resultaat. En als u wilt, kunnen wij onze kennis en ervaring in uw eigen organisatie verankeren in een “Center of Excellence”. Samen op weg naar een “competitive advantage”.

Productontwikkeling

Innovatie, iets nieuws bedenken en daar heel succesvol mee worden. Eén van de vele betekenissen die aan innovatie gegeven wordt. Maar innovatie is ook iets bestaands aanpassen waardoor het veel makkelijker te gebruiken is. Innovatie is niet alleen gericht op technologie.

Op het moment echter dat je de vraag stelt: “En hoe gaan we dat dan aanpakken? Hoe maken we van dat idee een succesvol product of dienst”, maakt die glimlach plaats voor een diepe frons in het voorhoofd. Pfff.. dat is een lastig en complex proces, vindt bijna iedereen.

Verificatie & validatie

Als goede opdrachtgever wil je tijdig weten of de ontwikkelde producten en diensten inderdaad gaan voldoen aan het beoogd gebruik in de omgeving waarvoor zij bedoeld zijn.
Zou het niet mooi zijn als je dit objectief kan toetsen? En nog belangrijker, of de ontwikkelde producten en diensten ook het gewenst effect hebben? Ofwel: worden met het resultaat inderdaad de beoogde doelen gerealiseerd?

 

Betrouwbaar plannen

Plannen bied je de mogelijkheid om een project goed aan te sturen. Sturen doe je op verschillende niveaus, vanuit verschillende functies, elk met hun eigen informatiebehoefte. Om tot een betrouwbare planning te komen is het essentieel de beheerselementen kwaliteit, tijd, geld en risico integraal met elkaar te verbinden.