• Nederlands
  • Engels

Verificatie & validatie

Als goede opdrachtgever wil je duidelijk en SMART aangeven welke functies en prestaties je verwacht van de te ontwikkelen, te exploiteren en/of te beheren producten en diensten (het systeem). Ofwel een goed begin is het halve werk!

Als goede opdrachtgever wil je tijdig weten of de ontwikkelde producten en diensten inderdaad gaan voldoen aan het beoogd gebruik in de omgeving waarvoor zij bedoeld zijn.
Zou het niet mooi zijn als je dit objectief kan toetsen? En nog belangrijker, of de ontwikkelde producten en diensten ook het gewenst effect hebben? Ofwel: worden met het resultaat inderdaad de beoogde doelen gerealiseerd?

Synergio zorgt ervoor dat je als opdrachtgever de regie in handen houdt en niet achteraf wordt “verrast” door onvolkomenheden of tegenvallende prestaties. Wij zorgen ervoor dat tijdig en objectief aangetoond wordt dat de functies en prestaties voldoen aan de verwachtingen.

Validatie

Aantoonbaar voldoen aan de verwachting van je klant

We helpen de opdrachtgever én opdrachtnemer om de beschikbare middelen doelmatig in te zetten. Niet alles over één kam scheren, maar focussen op de meest cruciale en risicovolle onderdelen. Geen oneindige welles-nietes discussies achteraf, maar constructieve sessies tussentijds. Als opdrachtgever en opdrachtnemer sámen werken aan een gezamenlijk doel op basis van ‘wat er echt toe doet’.

Het goed inregelen van het validatieproces is geen kunstje maar een essentiële vaardigheid die iedere organisatie moet beheersen. Hoe? Daar helpen we je graag bij. Van validatieplan tot en met ingebruikname!

Méér weten over hoe Synergio ook jou kan helpen? Mail naar info@synergio.nl of bel 085-2735185.