• Nederlands
  • Engels

Agile systems engineering voor de Publieke Infra

De kracht van Synergio is dat we de in de praktijk bewezen principes van Systems Engineering overbrengen op mensen en zorgen voor een blijvende verandering in organisaties. Aandacht voor de ambitie en competenties van de organisatie en haar mensen en de kwaliteit van werken. Geen kunstjes, administratieve rompslomp of theoretische adviezen maar gedragen en praktische handvatten die je direct kan toepassen en kan doorontwikkelen.

Onze ervaren vakmensen begrijpen wat nodig is om een substantiële en duurzame verbetering te realiseren met Lean Systems Engineering. Hierbij is ervaring en een gedegen kennis van Lean Systems Engineering niet alleen belangrijk, maar ook hoe je Lean Systems Engineering echt goed kunt toepassen in de dagelijkse praktijk maakt toch echt het verschil!

Lessons Learned

Een gezamenlijke visie

Met een gezamenlijke visie en ambitie als vertrekpunt bereiden wij samen met jou het traject van systeemontwikkeling met Lean Systems Engineering voor. Wij helpen je om met een goede project startup, een passende implementatie van Lean Systems Engineering in de dagelijkse praktijk en een professionele gereedschapskist een uitstekend resultaat te bereiken.

Hierbij helpen wij je om zelf, vanaf het begin tot het eind, te sturen op (meer)waarde. Je hebt hiermee meteen een belangrijk handvat om de verbetering zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat je steeds beter in staat bent om op excellente wijze het systeem te ontwikkelen met tevreden medewerkers, opdrachtgevers en klanten als resultaat. En als je wilt, kunnen wij onze kennis en ervaring in je eigen organisatie verankeren in een “Center of Excellence”. Gezamenlijk op weg naar een “competitive advantage”.

Visie en ambitie

De pioniers hebben gemerkt dat de invoering van Systems Engineering vaak een ingrijpend veranderproces is. En zoals bij elk verandertraject is het belangrijk om het einddoel (wat wil de organisatie bereiken met Systems Engineering?) scherp voor ogen te hebben. Met dit doel helder voor ogen kan worden bepaald wat er nodig in de organisatie, de processen, de mensen en de middelen om mee te kunnen gaan in de verandering.  Én wordt het mogelijk om risico's te herkennen, juiste keuzes te maken en op een adequate manier bij te sturen. Om dit helder voor ogen te krijgen beginnen we met visie en ambitie.

Quick project startup

Normaal gesproken is vaak al enige tijd bekend dat het project gaat starten. En meestal heeft een project enige weken opstarttijd nodig om “op stoom”  te komen. Op zich een heel herkenbaar en normaal verschijnsel. Echter, als je onder hoge druk een prestatie van formaat moet leveren, kan je met een “quick project start up” wel degelijk het verschil maken!

 

SE in de praktijk

Als Systems Engineering in projecten goed wordt toegepast, dan is de belofte van Systems Engineering dat projecten goedkoper en sneller in staat zijn om betrouwbare en duurzame oplossingen te realiseren die voldoen aan de verwachtingen van klanten (klant-waarde), het bedrijf (bedrijfswaarde) en de maatschappij (publieke waarde). Synergio brengt met samen met u SE in de praktijk.