• Nederlands
  • Engels

Een goede eisenspecificatie

Door de eisenspecificatie met de principes van Systems Engineering op te stellen kun je oplossingen beter laten aansluiten op de behoefte van de klant, het bedrijf en de maatschappij. Met de eisenspecificatie wil je duidelijk inzicht geven in het probleem, de kaders en de beoogde scope. Hiermee kun je het vraag en antwoord spel met de markt prima voeren en kiezen voor de best passende oplossing met een scherpe prijs / kwaliteit verhouding.

Graag helpen wij je snel op weg bij het opstellen van een goede eisenspecificatie. Hierbij hechten wij veel waarde aan de volgende principes:

Balanceren tussen eisen, oplossingen en werk

De eisenspecificatie is het resultaat van een goede (functionele) analyse van het probleemgebied tezamen met de verwachting dat kansrijke oplossingen voor het probleem door de markt geleverd kunnen worden. Hierdoor is het noodzakelijk om al tijdens het opstellen van de eisenspecificatie na te denken over de synthese tussen wat je wilt, wat mogelijk is en hoe je dit kan realiseren.

Gezamenlijke uitdaging

Het opstellen van de eisenspecificatie is een belangrijk middel om te krijgen wat je wilt….. Echter in deze werkwijze zit een natuurlijk spanningsveld opgesloten dat tijdens de het gehele proces aandacht behoeft……

  • De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is om een oplossing te vinden om het probleem te verhelpen.
  • De verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer is dat de oplossing naar behoren functioneert in haar natuurlijke omgeving en invulling geeft aan de eisenspecificatie.


Alhoewel de eisenspecificatie een belangrijk fundament is om het probleem op te lossen, is het zeker niet het eindstation. In de eisenspecificatie en in de onderlinge samenwerking moet ruimte zijn om in te spelen op wijzigende behoeften en voortschrijdend inzicht. Het realiseren van een succesvol project is een gezamenlijke uitdaging.

Begin bij het eind

In de eisenspecificatie probeer je zo helder mogelijk aan te geven wat je met de oplossing wilt bereiken. Besteed daarom in een vroeg stadium tijd aan het duidelijk krijgen van het beoogd gebruik van de oplossing en valideer dit bij de eindgebruikers van het systeem. Zo krijg je in een vroegtijdig stadium op relatief eenvoudige wijze inzicht in welke eisen echt relevant en belangrijk zijn. Dit sluit natuurlijk aan bij onze training Begin bij het eind met SMART requirments.

Wil je meer weten over hoe Synergio’s Systems Engineering services jouw organisatie kan helpen? Neem dan contact op met Synergio via e-mail info@synergio.nl of telefoon +31 (0)85 2735185.