• Nederlands
  • Engels

Systems Engineering visie en ambitie

Werken met Systems Engineering in de dagelijkse praktijk is meer dan alleen techniek. Wil je Systems Engineering goed toepassen in je project, dan is dat niet even “een knop om”.

Een verandering van denken en doen gaat nu eenmaal niet in één keer, maar begint met kleine stapjes. En hoe meer stapjes je zet hoe belangrijker de gezamenlijke visie en ambitie wordt over hoe je met Systems Engineering een succesvol project uitvoert.

Visie

Maak de gezamenlijke visie en ambitie over Systems Engineering expliciet. Zo kun je vanaf het begin duidelijk aangeven wat de richting, kaders en reikwijdte is. Wat is Systems Engineering is en hoe beïnvloedt Systems Engineering de huidige werkwijze? Geef met concrete mijlpalen en meetbare doelstellingen aan wat de ambitie is en wat het werken met Systems Engineering moet opleveren.

Systems Engineering - wat kun je ermee?

Synergio kan je helpen om in enkele weken samen met een kleine kerngroep een heldere visie over Systems Engineering expliciet te maken en de Systems Engineering roadmap vorm te geven. De meest waardevolle en kansrijke initiatieven worden gegroepeerd in samenhangende thema’s. Per thema wordt met de belangrijkste trekkers een actie- en stuurplan gemaakt als belangrijk instrument om te blijven sturen op waarde. 

Met de gezamenlijke visie en ambitie in de hand is het voor alle betrokken partijen veel makkelijker om de juiste stappen te zetten. De gerealiseerde verbetering wordt gekoppeld aan de beoogde doelstellingen. Zo wordt heel concreet wat het rendement van de Systems Engineering investering in tijd is. En op gezette tijden wordt de visie en ambitie aangescherpt en verrijkt met nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en een steeds snellere adoptie door de organisatie van Systems Engineering. Op weg naar succesvolle projecten met Systems  Engineering!

Wil je meer weten over hoe Synergio’s Ambitiestatement jouw organisatie kan helpen? Neem dan contact op met Synergio via e-mail info@synergio.nl of telefoon +31 (0)85 2735185.

Het ambitiestatement

Ambitie kan persoonlijk zijn, maar ook van een team of zelfs een heel bedrijf! En hoe groter de ambitie, hoe meer mensen met verschillende disci-plines en belangen van cruciaal belang zijn bij het delen, vaststellen en realiseren van de ambitie,

Communiceer glashelder

Door helder en duidelijk over tussentijdse resultaten te com-municeren, behoudt iedereen het-zelfde beeld. Zo blijft het hele team gericht op het bereiken van de ambitie.

Blijf op koers

Blijf scherp op het realiseren van de ambitie. Niet alleen aan het begin maar juist ook tijdens het traject. Meet tussentijds of je nog steeds op koers ligt. Blijven de tussenresultaten achter bij het plan, dan kun je tijdig bijsturen.

Verzilver de investering

Haal het maximale rendement uit de investering door de baten te meten. Hierdoor worden de effecten van de investering zichtbaar. Als deze achterblijven bij de verwachting kun je tijdig bijsturen.

Met het Ambitiestatement van Synergio zet je een stevig fundament voor je ambitie op het gebied van Syems Engineering