• Nederlands
 • Engels

VisibleThread

VisibleThread scant automatisch Word, Excel en PDF files op kwaliteit. Het verzamelt kwantitatieve informatie over de kwaliteit van het document zodat je problemen snel inzichtelijk hebt en kunt oplossen. Hierdoor kan het review proces tot 45% sneller worden uitgevoerd.

VisibleThread logo

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen documenten zoals vraag- en aanbod-specificaties, RFI’s/RFP’s, SoW’s en andere projectdocumentatie, snel scannen op taalgebruik, zoals lange zinnen en vage woorden. Maar VisibleThread helpt ook om vast te stellen of de thema’s in het document voldoende naar voren komen zodat duidelijk wordt waarop de focus ligt.

De VisibleThread brochure vind je hier

Kernfuncties:

 • Controle op eenvoudig taalgebruik
 • Controle op vage termen
 • Controle op het voldoen aan de structuur van het template
 • Validatie of de "winnende" thema's goed tot uitdrukking komen
 • Meerdere documenten tegelijkertijd controleren
 • Voortgang en verbetering monitoren over verschillende versies van het document
 • Teamwork door middel van discussies, issues, taken, etc.

Wat maakt VisibleThread voor jou extra interessant?

VisibleThread verhoogt de kwaliteit van je documenten zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer. Door het automatisch scannen van documenten wordt het reviewproces (wat kan beter), het kwalificatieproces (past deze opdracht bij ons), het kwaliteitsproces (komt de essentie goed tot uitdrukking) en het tenderproces (hebben we het goede aanbod) enorm versneld en wordt de consistentie beter gewaarborgd.

VisibleThread diensten

Synergio levert een aantal handige diensten om je snel met VisibleThread op weg te helpen, zoals:

 • VisibleThread hosting
 • VisibleThread inrichting
 • VisibleThread training
 • VisibleThread coaching


VisibleThread diensten...

 

VisibleThread referentie

Buchanan & Edwards is een organisatie die software levert aan de federale overheid in de Verenigde Staten. Zij gebruiken VisibleThread onder andere om hun kansen op het winnen van een tender te vergroten.

VisibleThread referentie...