• Nederlands
  • Engels

Training Systems Engineering

De Systems Engineering trainingen van Synergio zijn een groot succes. Deelnemers vinden de trainingsdagen inspirerend en erg leerzaam. Vanaf 2006 trainen we jaarlijks zo'n 500 cursisten. Ze beoordeelden de trainingen met gemiddeld een dikke 8!

Inspirerende trainers, een prettige sfeer en een beperkte grootte van de groep zorgen voor veel interactie en genoeg mogelijkheden om aan opdrachten te werken. Het trainingsmateriaal ontwikkelden we zelf. Hierin verwerkten we op een heldere en toepasbare manier ‘best practices’ en specifieke technieken uit onze eigen keuken.

De trainingen kunnen we bij u op locatie geven (in-house) of op basis van open inschrijvingen. De open inschrijving trainingen worden elk kwartaal gegeven. Ook bieden we de mogelijkheid van coaching on the job om de materie direct goed te kunnen toepassen.

Training

International Council of Systems Engineering (INCOSE)
De International Council on Systems Engineering (INCOSE) heeft als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering (SE). Systems Engineering is een interdisciplinaire benadering die bijdraagt aan het realiseren van succesvolle systemen. Met Systems Engineering streven we ernaar om niet alleen de technische,  maar ook de bedrijfsdoelen van de klanten (belanghebbenden) na te streven, met als doel een kwaliteitsproduct te bieden dat aan de gebruikersbehoefte voldoet. Synergio is sponsor van INCOSE Nederland.

Vraagspecificatie - eisen

Wat is het gewenste eindresultaat? En misschien nog wel belangrijker: hebben alle betrokkenen een eenduidig beeld hiervan? Vragen die vaak onderbelicht of zelfs achterwege blijven bij het schrijven van project- of veranderplannen.

Hoe kun je nu dit eindresultaat het beste verwoorden? Met requirements!

Het SMART werken met requirements draait om het glashelder verwoorden van het resultaat, het maken van de beste keuze uit mogelijke oplossingen en het kunnen accepteren van het resultaat met behulp van meetbare criteria.

Use cases

Een veel gebruikte techniek voor het ontwerpen van een dialoog tussen gebruiker en systeem, zijn Use Cases. Hoe ziet een goede Use Case er uit en wat zijn handige richtlijnen om deze te beschrijven? Kun je beoordelen of de Use Case een juiste invulling is van de requirements? En minstens zo belangrijk: kun je met de Use Case bevestigen dat de set requirements inderdaad duidelijk en volledig is?

 

SE in de praktijk

Als Systems Engineering (SE) in projecten goed wordt toegepast, dan is de belofte van SE dat projecten goedkoper en sneller in staat zijn om betrouwbare en duurzame oplos-singen te realiseren die voldoen aan de verwachtingen van klanten (klantwaarde), het bedrijf (bedrijfs-waarde) en de maatschappij (publieke waarde). Synergio brengt samen met u SE in de praktijk.