• Nederlands
  • Engels

Betrouwbaar plannen met Systems Engineering

Een uitgebreide planning voor een project bestaat als snel uit wel meer dan 1.000 of zelfs 10.000 activiteiten! Hierdoor wordt het steeds lastiger om de planning goed te begrijpen en een goed inzicht te geven in het tijdsaspect. Eenduidige managementinformatie is vaak niet direct voorhanden en langzaam maar zeker verlies je grip op het project...

Wat is nu echt belangrijk en welke maatregelen neem je wel of niet? Doordat je rekening moet houden met de verschillende beheersaspecten tijd, geld en kwaliteit is het vaak erg lastig om consequent te sturen.

Vanuit het tijdsaspect kan het handiger zijn om linksaf te gaan, terwijl het geldaspect rechtsaf zegt! Of, vanuit risicoperspectief is het beheersen van de top vijf risico’s belangrijk, terwijl deze risico’s op de doorlooptijd misschien nauwelijks effect hebben... maar is juist risico nr. 11 de belangrijkste bottle neck!!

Hoe ga je om met onzekerheden?

Betrouwbaar plannne

Veel projecten nemen buffers op om de tijdsonzekerheden op te vangen. De echte vraag blijft hoe realistisch dit werkelijk is! In de meest toegepaste planningsmethodiek (deterministisch) wordt niet goed omgegaan met tijdsonzekerheden. De doorlooptijd is meestal gebaseerd op de meest waarschijnlijke optie. In werkelijkheid is de kans dat het anders is zeer groot. 

Probabilistisch plannen biedt hiervoor een uitkomst!

Belangrijk is om alle bekende onzekerheden te kwantificeren en in de planning te verwerken. Door het werk slim te structuren in werkpakketten is het mogelijk om naast het aspect tijd ook de aspecten geld, kwaliteit en risico’s op integrale wijze in de probabilistische planning op te nemen!

Door de risico's te koppelen aan de activiteiten in de werkpakketten kan met meer betrouwbaarheid worden voorspeld wat de tijdsonzekerheden in de doorlooptijd en kosten van het project zijn. Immers de kans en het effect wanneer een risico optreedt wordt direct zichtbaar in de planning en in het budget! Zo wordt de risicopot ineens een stuk transparanter!

En kwaliteit?

Kwaliteit heeft doorgaans een sterke relatie met de eisen specificatie. Hieruit kunnen vaak vrij eenvoudig de 'critical to quality' eisen worden afgeleid en gekoppeld worden aan de werkpakketten. Zo creëer je een integraal inzicht op werkpakket niveau!

Met dit integraal inzicht ben je in staat om steeds weer de juiste afweging te maken tussen risico’s, beheersmaatregelen en de impact hiervan op de doorlooptijd, budget en kwaliteit.

Synergio helpt je om te komen tot een integraal inzicht, inclusief kosten en de invloed van onzekerheden (spreiding en risico's). Wat leidt tot een veel realistischer beeld of het project kan leveren conform afspraak!

Méér weten over hoe Synergio ook jou kan helpen? Mail naar info@synergio.nl of bel 085-2735185.