Top

Remote Program Increment (PI) Planning met Targetprocess

Online plannen, communiceren en uitvoeren van een Program Increment